Pravila privatnosti

Pravila Privatnosti

Politika o privatnosti korisnika

Namjena ove politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetitelje internetske stranice Jeftino.com.hr namjenama i temeljem obrade osobnih podataka od strane La Luna Tecnologia j.d.o.o , Zagreb 10000,(u nastavku: Jeftino.com.hr).

 

Na portalu Jeftino.com.hr cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti.

 

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), konvencijama (ETS br. 108, ETS br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

 

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Jeftino.com.hr zaprimiti od vas kada posjetite Jeftino.com.hr internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa Jeftino.com.hr korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.

 

Upravitelj i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka La Luna Tecnologia j.d.o.o

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail lltmarketingsolutions@gmail.com

 

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

 

Jeftino.com.hr , sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti prikuplja sljedeće osobne podatke:

 

osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);

kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s Jeftino.com.hr (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimka telefonskih poziva);

kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt s Jeftino.com.hr a (internetska stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);

podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;

podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavatelja;

podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;

druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.

Jeftino.com.hr ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obavijesti, sudjelujete u nagradnoj igri itd., ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili Jeftino.com.hr za obradu ima zakonit interes.

Vremensko razdoblje u kojem Ponuditelj čuva sakupljene podatke, je detaljnije objašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka te Politike.

 

Namjena obrade i temelj za obradu podataka

Jeftino.com.hr prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke temeljem sljedećih pravnih osnova:

 

zakon i ugovorni odnosi

zakonski (legitimni) interes

privola pojedinca tj. kupca

Obrada podataka temeljem zakona i ugovornih obaveza

U situacijama kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s Jeftino.com.hr , ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke:

 

Primjerice ukoliko saJeftino.com.hr ne podijelite osobne podatke (ime, prezime, adresu za dostavu, telefonski broj) Jeftino.com.hr neće biti u mogućnosti sklopiti s vama Ugovor o prodaji robe na daljinu tj narudžbu proizvoda i shodno tome neće moći isporučiti proizvod(e) jer neće imati podatke o naručitelju i adresu za isporuku.

 

Obrada na temelju vaše suglasnosti

Jeftino.com.hr prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada date izričitu privolu tj. suglasnost:

 

kako bi vam omogućili upotrebu vašeg Jeftino.com.hr korisničkog računa i kupovinu na internetskim stranicama http://com.hr, te u svrhu tehničke administracije na Jeftino.com.hr internet stranici,

kako bi vam osigurao pristup do posebnih informacija koje su vam dostupne na internet stranici Jeftino.com.hr na vašem korisničkom računu/profilu kojeg vam prodavatelj osigurava,

pripremu i slanje personaliziranih e-mail poruka, samo ukoliko ste se pretplatili na primanje promotivnih e-mail poruka

slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja preko elektronske pošte, SMS poruka, redovne pošte kada ste tome dali suglasnost,

sve druge specifične namjene s kojima ste suglasni u svrhu poslovanja s COM.HR

Profiliranje korisnika na temelju suglasnosti

Temeljem vaše suglasnosti za primanje personaliziranih e-mail ili SMS obavijesti Jeftino.com.hr će vas obaviještavati o posebnim ponudama, promocijama, akcijama i drugim posebnim ponudama.

 

Kako bi osigurali da primate samo one ponude koje su vama zanimljive, omogućili smo korisnicima da definiraju područja interesa za koja žele primati promotivne obavijesti.

 

Da bi za vas kreirali najbolje ponude, možemo koristiti neke od sljedećih osobnih podataka:

 

Demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresa)

Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupovine, broj narudžbi)

Interesi (ukoliko ispunite upitnik o vašim interesima – LINK NA TO – slati ćemo vam promotivne materijale samo za kategorije proizvoda za koje ste izričito označili da želite primati (primjerice ako želite primati obavijesti isključivo iz kategorije MODA, tada ćemo vam slati promotivne mailove samo o proizvodima iz kategorije MODA, dok ostale obavijesti npr. o AUTO GUMAMA nećemo slati na vašu e-mail adresu)

Ponašanje na Jeftino.com.hr internetskim stranicama (pregled pojedinih proizvoda ili kategorija proizvoda, dodavanje proizvoda u košaricu, internetske transakcije)

Vaši odazivi (otvaranje poruka, klik na poveznicu, kupnja) na različite poruke koje vam šaljemo.

Temeljem vašeg izbora u šaljemo vam personalizirane promotivne poruke:

 

Samo one kategorije proizvoda za koje ste iskazali interes i potvrdili njihovo primanje u postavkama profila

Izdvojene ponude za redovne kupce (Redovni kupci češće primaju posebne ponude rezervirane samo za njih)

Čuvanje osobnih podataka

Jeftino.com.hr  će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi imali pristup i mogli koristiti vaš internetski račun i internetsku stranicu Jeftino.com.hr, kako bi prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje dostupne, kako bi vam prodavateljmogao slati e-novosti i sl.).

 

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi zakona, prodavatelj čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

 

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, Prodavatelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i Prodavatelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

 

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Prodavatelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Prodavatelj će obrisati prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka (npr. Prodavatelj u slučaju da prekine voditi svoj klub pogodnosti, izbrisao sve osobne podatke koje je prikupio s tom namjenom. Prodavatelj bi izbrisao te podatke u tom slučaju čak i ako pojedinac koji je privolio u obradu osobnih podataka u namjenu kluba ugodnosti i tu privoli nije prekinuo) ili ako tako određuje zakon.

 

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obraditeljima podataka). Ugovorni obraditelji podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

 

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Jeftino.com.hr dijeli određene podatke su su:

 

računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,

dostavne službe

ponuditelji obrade podataka i analitike,

ponuditelji slanja e-maila (Mailchimp)

ponuditelji sistema za plaćanja, kao što su: T-com PayWay, PayPal, Solo

ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)

Prodavatelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Prodavatelj ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, s iznimkom SAD-a – svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u program Privacy Shield.

 

Sloboda izbora

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da vaše podatke prodavatelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici i nećete moći izvršiti registraciju na stranicu Jeftino.com.hr niti izvršiti kupovinu.

 

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

 

Kolačići

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

 

Kolačiće možemo podijeliti u dvije skupine: osnovni (bez navedenih kolačića nije moguće koristiti stranicu Jeftino.com.hr jer registracija nije moguća kao niti dodavanje proizvoda u košaricu) i promotivni (kolačići koji prate korištenje web stranice u svrhu poboljšavanja kvalitete usluge).

 

Postavke kolačića možete definirati u svom internet pregledniku, uz napomenu da isključivanjem osnovnih kolačića stranica Jeftino.com.hr neće raditi, nećete moći pretraživati ponudu, dodavati proizvode u košaricu, registrirati se ili izvršiti kupovinu. Promotivne kolačiće u svakom trenutku možete ugasiti u svom internet pregledniku.

 

Više o kolačićima na linku: Politika kolačića

 

Sigurnost

Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

 

Promjene

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Nastavkom korištenja stranice pristajete na upotrebu kolačića. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close